Yök Bursları Duyurusu

Priştine Büyükelçiliği 17.06.2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI (YÖK) TARAFINDAN 12 YILLIK İLK VE ORTA ÖĞRENİMLERİNİ KOSOVA CUMHURİYETİ’NDE TÜRKÇE EĞİTİM VEREN DEVLET OKULLARINDA TAMAMLAYAN VE TÜRK TOPLUMUNA MENSUP KOSOVA CUMHURİYETİ UYRUKLU ÖĞRENCİYE SAĞLANACAK BURSLARA İLİŞKİNDUYURU

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Anlaşmasının Uygulama Protokolü uyarınca, belli sayıda öğrenciye (azami 20 kişi), YÖK tarafından Türkiye’deki devlet yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi almaları için burs sağlanacaktır.

Öğrenciler, 12 yıllık ilk ve orta öğrenimlerini Kosova Cumhuriyeti’nde Türkçe eğitim veren devlet okullarında tamamlayan ve Türk toplumuna mensup Kosova Cumhuriyeti uyruklu vatandaşlar arasından seçilecek olup, aşağıda belirtilen koşulları taşımaları ve seçici kurul tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

Burslara Başvuru Şartları

1. Kosova Cumhuriyeti’nde 12 yıllık Türkçe eğitimi veren devlet okullarından mezun olan Türk toplumuna mensup Kosova Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden aşağıdaki şartları taşıyanlar bursa başvurabilir.

a) Kosova makamlarınca düzenlenen Olgunluk Sınavı'nı başarıyla geçmiş olmak,

b) Kosova'da 12 yıllık Türkçe eğitim başarı notu ortalaması 5 üzerinden en az 4.50 ve üzeri olmak,

c) YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek yöntem ile Seçici Kurul tarafından yapılan seçimde başarılı olmak.

2. Seçici Kurul’un yapacağı seçim sonucunda belirlenecek öğrenciler, Türkiye’deki üniversitelerde YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci bursu kapsamında lisans eğitimi almaya hak kazanacaktır.

3.Başvurular, ekteki başvuru formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte (Lise Diploması, öğrencinin 12 yıllık Türkçe eğitimdeki not ortalamasını gösteren transkript, Olgunluk Sınavı sonuç belgesi) 11-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından kabul edilecektir.

Başvurular, Türkiye ve Kosova makamlarından oluşacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek başarılı öğrenciler belirlenecektir.

Burslara İlişkin Genel Esaslar

1. Lisans öğrenimi görecek Kosova Cumhuriyeti uyruklu öğrenciye, normal öğrenim süresi kadar burs verilir.

2.Kosova Cumhuriyeti uyruklu öğrencinin, kayıtlı olduğu programın varsa yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir.

3. Başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda bursu ve öğrenim ücretinin karşılanması sonlandırılır.

4.Kosova Cumhuriyeti uyruklu öğrenci, burs aldığı süre boyunca eğitimine kesintisiz devam etmek zorundadır. Kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ve öğrenim ücreti ödemesi yapılmaz. Ancak, bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencinin bursluluk süresine eklenir.

5.Türkiye’deki üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır.

6. Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

7. Kosova Cumhuriyeti uyruklu öğrencinin, yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Kosova’ya dönerek en az 5 yıl hizmet vermesi gerekmektedir.

8. Türkiye'de devlet tarafından verilen herhangi bir burstan halen yararlanan Kosova Cumhuriyeti uyruklu öğrenci bu bursa başvuramaz.

Burs Miktarı ve uygulama

Kosova Cumhuriyeti uyruklu öğrenciye verilecek burs miktarı, öğrenim düzeyine göre 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanununa göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katını aşmamak üzere YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenecektir. Kayıt ücreti de YÖK tarafından karşılanacaktır.

Burs tutarı aylıklar halinde (her ayın 1-10’u arası) Kosova Cumhuriyeti uyruklu öğrenciye ödenecektir.

Bursluluğa kabul edilen Kosova Cumhuriyeti uyruklu öğrenci, Türkiye'ye gelmeden önce T.C. Dış Temsilciliğinden Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi alacaktır.

İlgili Dosyalar

Başvuru Formu.docx

Pazartesi - Cuma

Konsolosluk Şubemiz Başvuru Kabul Saatleri: 09:00-12:30
1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl Tatili
7.1.2019 7.1.2019 Ortodoks Noel Tatili
18.2.2019 18.2.2019 Kosova Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü
9.4.2019 9.4.2019 Kosova Cumhuriyeti Anayasa Günü
22.4.2019 22.4.2019 Katolik Paskalyası
29.4.2019 29.4.2019 Ortodoks Paskalyası
1.5.2019 1.5.2019 Uluslararası İşçi Bayramı
9.5.2019 9.5.2019 Avrupa Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
12.8.2019 12.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Zafer Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Katolik Noel Bayramı