Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Adres Beyanina İlişkin Duyuru , 12.11.2013

Kosova’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Büyükelçiliğimiz Konsolosluk şubesinde işlem yaptırabilmeleri için adres beyanında bulunmaları zorunludur. Adres beyanında bulunmayan vatandaşlarımızın konsolosluk işlem talepleri gerçekleştirilememekte olup, olabilecek aksaklıkları önlemek üzere henüz adres beyanında bulunmamış vatandaşlarımızın sözkonusu işlemi ivedilikle yapmaları rica olunur.

Öte yandan, 2014 yılı ve sonrasında Türkiye’de gerçekleştirilecek seçimlerde, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanmalarını teminen teknik hazırlıklar sürmektedir. Sözkonusu teknik hazırlıkların tamamlanması halinde, adres beyanında bulunan vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde oy kullanabileceklerdir. Yurtdışında adres beyanında bulunmuş olan vatandaşlarımız Yüksek Seçim Kurulu’nun http://www.ysk.gov.tr/ysk/YdSecmen/YdSecmen.html internet adresinden bağlı bulundukları Büyükelçilik ve/veya Başkonsoloslukları sorgulayabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

T.C. Priştine Büyükelçiliği