Türkiye – Kosova İlişkileri, 21.3.2018

Türkiye – Kosova İlişkileri

İkili Siyasi İlişkiler

Türkiye-Kosova ilişkileri, ortak tarihi bağlarımız ve beşeri ilişkilerimiz temelinde mükemmel düzeyde seyretmektedir. 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti, ülkemiz tarafından 18 Şubat 2008 tarihinde tanınmıştır. 1999’da faaliyete geçmiş olan Priştine’deki Eşgüdüm Büromuz, bağımsızlık ilanından sonra Büyükelçilik düzeyine yükseltilmiştir. Kosova Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Prizren’deki Başkonsolosluğumuz ise, 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle faaliyete geçmiş olup, Türkiye bu suretle Kosova’da Başkonsolosluk açan ilk ülke olmuştur.

Ülkemiz, Kosova’nın toprak bütünlüğüne, istikrarına, kalkınmasına, Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşmesine, ayrıca bölgesinde dostane ve yapıcı komşuluk ilişkileri tesis etmesine önem atfetmektedir.

Ülkelerimiz arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki son ziyaret, 29 Aralık 2016 tarihinde Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından ülkemize gerçekleştirilmiştir.

Kosova Türk Toplumu

2011’de düzenlenen nüfus sayımının sonuçlarına göre, Kosova’da nüfusun yüzde 1,08'ini oluşturan Türklerin toplam sayısı yaklaşık 19.000’dir. Kosova Anayasası’na uygun olarak, Kosova’da Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı belediyelerde resmi dil olarak kullanılan Türkçe, Prizren ve Mamuşa Belediyelerinde resmi diller arasında yer almakta olup, Gilan, Güney Mitroviça, Priştine ve Vuçıtırın Belediyelerinde kullanımda olan diller arasında sayılmaktadır.

Haziran 2017’de yapılan erken genel seçimler çerçevesinde, Kosova Türk Demokratik Partisi’nden (KDTP) 2 soydaş milletvekili (Fikrim Damka ve Müferra Şinik) Kosova Meclisi’ne girmeye hak kazanmış olup, KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar Kosova Kamu Yönetimi Bakanı olarak görev yapmaktadır.

İkili Ekonomik İlişkiler

1.İkili Ticaret

Ülkemiz, Kosova’nın sağlıklı bir piyasa ekonomisine geçişi ve bu şekilde halkın refahının arttırılması ve yoksulluğun giderilmesi yönündeki uluslararası çabalara destek vermektedir. Kosova ile ülkemiz arasındaki tarihi/kültürel bağlar ve akrabalık ilişkileri çerçevesinde, mevcut ticari bağlantımızın da etkisiyle, savaş döneminden sonra Kosova’nın ülkemizin ihraç mallarına olan ilgisi artmıştır.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, ülkemiz Kosova’nın ticaret ortakları arasında 239 milyon Avro’luk ihracatı ile üçüncü, 7,4 milyon Avro’luk ithalatı ile de on üçüncü sıradadır. Ülkemiz, Kosova’nın toplam dış ticaretinde üçüncü sırada bulunmaktadır.

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Tekstil ve gıda ürünleri olmak üzere çeşitli ürün grupları.
Başlıca ithal ürünlerimiz: Kauçuk ve kauçuktan mamul eşya ile ham deri.

Ülkemiz ile Kosova arasında 27 Eylül 2013 tarihinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmıştır. Kosova’nın imzaladığı ilk STA’yı teşkil eden sözkonusu Anlaşma’nın ülkemizdeki iç hukuk onay süreci tamamlanmış olup, Kosova tarafının onay sürecinin halen devam ettiği bilinmektedir.

2.Kosova’daki Türk Yatırımları

Kosova’da 44 adedi yatırımcı olmak üzere kayıtlı toplam 900’ün üzerinde Türk firması bulunmakta olup, sözkonusu firmalar tarafından yaklaşık toplam 7.000-9.500 kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır.

Kosova’da bulunan yatırımcı firmalarımız ağırlıklı olarak; finans ve sigorta faaliyetleri (%24), üretim faaliyetleri (yüzde 21), inşaat (yüzde 14), ulaştırma ile depolama (yüzde 12) ve sağlık (yüzde 5) alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kosova Merkez Bankası verilerine göre, Türk özel sektörünün Kosova’da altyapı, sağlık, eğitim, finans, üretim gibi alanlardaki mevcut yatırımlarının değeri, 2017 sonu itibariyle 381 milyon Avro’ya ulaşmıştır. Buna ilaveten, müteahhitlik sektörümüzün Kosova’da yüklendiği projelerin toplam maliyeti ise yaklaşık 1,47 milyar ABD Doları’dır.

Pazartesi - Cuma

Konsolosluk Şubemiz Başvuru Kabul Saatleri: 09:00-12:30
1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl Tatili
7.1.2019 7.1.2019 Ortodoks Noel Tatili
18.2.2019 18.2.2019 Kosova Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü
9.4.2019 9.4.2019 Kosova Cumhuriyeti Anayasa Günü
22.4.2019 22.4.2019 Katolik Paskalyası
29.4.2019 29.4.2019 Ortodoks Paskalyası
1.5.2019 1.5.2019 Uluslararası İşçi Bayramı
9.5.2019 9.5.2019 Avrupa Günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
12.8.2019 12.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Zafer Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Katolik Noel Bayramı