Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına İlişkin Soru Ve Cevaplar , 26.01.2012

5510 sayılı „Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun“ çerçevesindeki yeni düzenlemenin, yurtdışında yasayan vatandaşlarımızın geneline yönelik etkileri konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın hazırladığı kanunun açıklayıcı 50 soru ve yanıtı ekte sunulmaktadır. 

Sözkonusu Kanun Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ve ülkemizde yaşayan yabancıları ilgilendiren geniş bir kapsama sahiptir.  Ekte özellikle 36-43 sayılı sorular ve yanıtları yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR